Không tự nhiên mà khách hàng biết đến bạn. Cần phải có cầu nối có công cụ để kết nối bạn với khách hàng đối tác của mình. Vậy bạn đã có trong tay công cụ đó chưa?

Trong văn hóa giao tiếp xưa miếng trầu là đầu câu chuyện nhưng trong thương trường nhất là để khách hàng của mình nhận ra mình trong hàng trăm thương hiệu đối thủ bạn cần có hình ảnh riêng đặc trưng đến mức có thể thoáng qua khách hàng nhận ra bạn. Đó cũng là một quá trình lâu dài và bắt đầu cho thử thách đó chính là mẫu card visit name card.

ILook là một thương hiệu mới. Tên tuổi công ty chưa được nhiều người biết tới. Và namecard là cách mà họ đã chọn đầu tiên trong danh mục các hạng mục cần thiết kế tiếp cận khách hàng, đối tác của mình.

Dù name card chỉ là một hạng mục trong nhiều hạng mục khác của bộ nhận diện thương hiệu tuy nhiên hiệu quả mà nó mạng lại trực tiếp và nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nhất.

Trên namecard, danh thiếp có đầy đủ thông tin chức vụ địa chỉ thông tin liên hệ. Đây là kênh kết nối hiệu quả và là mặc định cho các đối tác có thể ia sẻ thông tin với nhau kết nối với nhau dễ dàng.