LOGO – ICCVB

Logo là biểu tượng là linh hồn của hệ thống nhận diện thương hiệu của 1 doanh nghiệp cho dù doanh nghiệp đó lớn hoặc nhỏ.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế và phát triển khoa học y học, Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhiều loại sản phẩm như vắc-xin, dược phẩm, sản phẩm sinh học, … được sử dụng trong phòng ngừa và điều trị từ các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng là các hoạt động cung cấp bằng chứng khoa học về an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Nghiên cứu này góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền của người dùng, giúp mọi người tiếp cận với sự phát triển khoa học mới trong MEDICINE. Viện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng cho vắc-xin và các sản phẩm sinh học (ICCVB) được thành lập để đóng góp cho Bộ Y tế Việt Nam trong việc đạt được mục đích này

Giới thiệu về ICCVB

GIỚI THIỆU 
Tên đầy đủ: Viện nghiên cứu lâm sàng và hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin và sinh học Sản phẩm
Tên viết tắt: ICCVB
Cơ quan quản lý: Việt Nam Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ