Công ty tre xanh Bắc Ninh, chuyên cung cấp áo bảo hộ lao động.

Công ty tre xanh Bắc Ninh, chuyên cung cấp áo bảo hộ lao động. Bộ nhận diện thương hiệu Tre Xanh. Hạng mục Profile doanh nghiệp đẹp chất lượng chuyên nghiệp