• Dự án Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bảo hộ lao động Tre Xanh
  • Đơn vị: Đối tác của công ty IPTIME
  • Thực hiện: IPTIME Bắc Ninh
  • Năm 2017
  • Website https://iptime.com.vn

Nhận diện thương hiệu với mẫu Profile Công ty Tre Xanh Bắc Ninh

Công ty tre xanh Bắc Ninh, chuyên cung cấp áo bảo hộ lao động.

Công ty tre xanh Bắc Ninh, chuyên cung cấp áo bảo hộ lao động. Bộ nhận diện thương hiệu Tre Xanh. Hạng mục Profile doanh nghiệp đẹp chất lượng chuyên nghiệp