• Dự án: Thiết kế danh thiếp, thẻ từ, card visit
  • Đơn vị thực hiện IP TIME
  • Năm: 2017
  • Tag: thiết kế danh thiếp, thiết kế card visit, nhận diện thương hiệu
  • Website: http://iptime.vn
Logo – Rorze
Rate this post