Mẫu Kẹp file đẹp thương hiệu giáo dục quốc tế SCF
5 (100%) 2 votes

  • Dự án: Thiết kế kẹp file
  • Đơn vị: Trung tâm giáo dục quốc tế SCF
  • Năm: 2018
  • Nội dung: Các hạng mục do IPTIME đã thực hiện: - Đặt tên thương hiệu - Đăng ký bảo hộ thương hiệu - Thiết kế logo - Thiết kế name card, phong bì, tiêu đề thư

Leave a Reply

Your email address will not be published.