Xây dựng thương hiệu của bạn ngay hôm nay

Tạo biểu trưng (logo) chuyên nghiệp cho thương hiệu của bạn

Dấu ấn riêng dành cho doanh nghiệp của bạn

Một logo độc quyền được bảo với các thông tin  được tổng hợp từ các  yếu tốt xung quanh doanh nghiệp của bạn với các tiêu chí về bố cục màu sắc, tương hợp, và sự định hướng phát triển trong tương lại. IP TIME đồng hành cùng bạn kiến tạo giá trị vượt thời gian.

Xây dựng cá tính riêng phong cách riêng chuyên nghiệp tận tâm

Một logo được tạo ra cần được triển khai vào thực tế  trong  một thể thống nhất và đồng bộ nhất quán trong bất cứ thời điểm nào, và ở đâu đều sẽ mang lại những giá trị trong tâm trí khách hàng. Từ các chi tiết nhỏ  như đồng phục thẻ tên, card visit, phòng bì thư đến nhận diện truyền thông online, các hạng mục quảng cáo trên các phương tiện truyền  thông và hơn thế nữ nó lắng đọng trong tâm trí khách hàng để rồi lan truyền mãi mãi….

Cảm hứng từ các biểu trưng tuyệt đẹp do IP TIME thiết kế

Các hạng mục nhận diện thương hiệu triển khai đồng bộ

Thiết kế Card visit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.