Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp của bạn tăng cường sự tin tưởng của khách hàng, nhà đầu tư.

Bộ nhận diện thương hiệu (Brand Identity) là hình ảnh thương hiệu được thể hiện đồng bộ, nhất quán ra bên ngoài.

Bộ nhận diện thương hiệu là yếu tố quan trọng nâng tầm giá trị thương hiệu.

  • → Sáng tạo nhận diện cốt lõi
  • → Thiết kế bộ nhận diện theo ngành
  • → Làm mới bộ nhận diện thương hiệu