Quy trình thiết kế và tư vấn thương hiệu

Quy trình tư vấn và thiết kế của IPTIME được đúc kết qua hơn nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệu, sáng tạo thương hiệu và triển khai thực hiện truyền thông Marketing

Không chỉ là lý luận, cũng không phải là các bài học khó ứng dụng của các tập đoàn kinh tế đa quốc gia; chúng tôi sử dụng các công cụ marketing và các chiến thuật được nghiên cứu và tổng kết riêng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ; vì vậy tính thực tiễn và hiệu quả kinh tế là ưu thế của IPTIME .

Với mục tiêu cốt lõi “sáng tạo giá trị”, IPTIME không đơn thuần đặt tên gọi hay một  mẫu Logo; chúng tôi nỗ lực sáng tạo những NIỀM TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU.

Tham Khảo Các Giải Pháp Tư Vấn Chiến Lược Của IPTIME Bao Gồm:

1. Tư vấn thương hiệu:

2. Giám đốc chiến lược Thương hiệu và chiến lược Marketing cho thuê:

3. Xây dựng chiến lược Marketing:

4. Tư vấn chiến lược thương hiệu và Marketing theo giờ

5. Phòng Marketing/ Thương hiệu thuê ngoài

Các dịch vụ Đặt tên và thiết kế thương hiệu bao gồm:

1 Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) / Thay đổi tên thương hiệu (rebrand)

2 Sáng tạo tên gọi các nhãn hàng và thương hiệu nhánh phù hợp triết lý thương hiệu mẹ

3 Thiết kế Logo & biểu tượng

4 Tái thiết kế logo (Re-branding/ Re-logo)

5 Sáng tạo Slogan

6 Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Corporate Identity Profile).

Quy trình thiết kế và tư vấn thương hiệu
5 (100%) 5 votes