Tag Archives: hệ điều hành android

Tại sao các phiên bản Android lại được đặt tên theo đồ tráng miệng ngọt?

 Lý do tại sao các phiên bản Android lại được đặt tên theo đồ tráng...