Tag Archives: Slogan

Motto và Slogan – Cách hiểu chung nhất về motto và slogan

Tại sao một nhãn hiệu với một khẩu hiệu bất biến, lại sử dụng những khẩu hiệu khác nhau trong những chiến dịch truyền thông khác nhau? Cách hiểu chung nhất về motto và slogan Motto là thuật ngữ được hiểu như là một dạng khẩu hiệu, một phương châm của một đối tượng trong một […]