Tag Archives: cơ hội việc làm

Covid-19: thêm nhiều việc cần làm để xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp trên internet

COVID-19: THÊM NHIỀU VIỆC CẦN LÀM ĐỂ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ NGHỀ NGHIỆP QUA MẠNG Mặc dù Việt Nam đã bước qua giai đoạn giãn cách toàn xã hội, nhưng những biến động kinh tế – xã hội do dịch COVID-19 gây ra chính là một lời cảnh báo: đã đến lúc xây dựng […]