Lưu trữ thẻ: công nghệ nhận diện khuôn mặt

Facebook lần đầu áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên ứng dụng Facebook

Hôm nay đang lướt Face Book thì nhận được thông báo  nội dung như hình ...

0912485468