0912.485.468

Facebook lần đầu áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên ứng dụng Facebook

Hôm nay đang lướt Face Book thì nhận được thông báo  nội dung như hình  dưới đây. Đối với công nghệ nhận diện khuôn mặt thì không còn xa lại và ứng dụng của nó thì chắc hẳn sẽ có … Continued