Câu chuyện khẩu trang đội giá – Hậu quả khó lường trước những thói quen xấu

Câu chuyện khẩu trang đội giá khi dịch Corona được thông báo tình trạng khẩn cấp cùng việc tuyên truyền thông tin sai lệch về tác dụng và cách sử dụng khẩu trang cho đúng để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh lây lan dịch bệnh này. Hai ngày gần đây tình trạng  người dân đi mua khẩu trang tăng lên cùng với số lượng mua lớn làm cho các cơ sở y tế cùng các cửa hàng thuốc các công ty sản xuất trong tình trạng không đủ hàng cung cấp. CÙng với đó là một số người…