Thiết lập file thiết kế card visit như thế nào cho đúng

Thiết lập file thiết kế card visit download mẫu card visit đẹp, phần mềm thiết kế card visit online, download mẫu card visit đẹp file corel. mẫu card visit đơn giản, mẫu card visit đẹp cho spa, mẫu card visit cho thuê xe, DPI (Độ phân giải) là thông số kỹ thuật quan trọng nhất khi bạn thiết kế Card visit bằng các phần mềm đồ họa trên máy tính. Danh thiếp của bạn nên có độ phân giải ít nhất 300 DPI cho bất kỳ mẫu thiết kế nào. Với kích thước Card visit chuẩn mực là 9 x…