Quản trị thương hiệu, bán hàng trực tuyến như nào hiệu quả?

Quản trị tên miền

     Thương hiệu là một thứ “tài sản vô hình” nhưng liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh, đến giá trị doanh nghiệp… Đặc biệt, trong môi trường internet, với các mạng xã hội và những diễn đàn trực tuyến nở rộ, việc xây dựng và quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp càng đòi hỏi sự sự quan tâm và đầu tư thích đáng. Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo “Quản trị thương hiệu và thúc đẩy bán hàng trực tuyến”, do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ…