Tag Archives: ý nghĩa quốc kỳ quốc huy

Quốc kỳ là loại cờ được dùng làm biểu trưng cho một quốc gia.
Những công trình công cộng và tư nhân như trường học và cơ quan chính phủ thường treo quốc kỳ. Ở một vài nước, quốc kỳ chỉ được treo ở những công trình phi quân sự vào những ngày treo cờ cụ thể.
Có ba loại quốc kỳ phân biệt để sử dụng trên đất liền (

Cờ dân sự – được treo bởi bất cứ ai là công dân quốc gia đó;
Cờ chính quyền – được sử dụng chính thức bởi những cơ quan chính phủ;
Cờ chiến tranh hay quân sự – được sử dụng bởi những tổ chức quân sự,

Ba loại để sử dụng trên biển:

Cờ hiệu dân sự – được treo trên các tàu tư nhân;
cờ hiệu chính quyền – được treo trên tàu thủy của chính quyền;
và cờ hiệu chiến tranh hay cờ hiệu hải quân – được treo trên tàu hải quân.

Mặc dù nhiều nước sử dụng cùng một kiểu thiết kế cho vài loại cờ và đôi khi là tất cả các loại cờ.
Từ xa xưa, người ta đã biết dùng lá cờ để biểu trưng cho một nhân vật lãnh đạo hay một gia tộc lãnh chúa. Việc cắm được cờ của mình trên đất địch hay cướp đoạt được cờ của địch đều được xem là một chiến công rạng rỡ. Ý niệm quốc kỳ là biểu tượng chủ quyền quốc gia trên toàn lãnh thổ chỉ mới xuất hiện về sau này.
Có nhiều quy định liên quan đến sự trình bày quốc kỳ, những quy tắc chung đó là quốc kỳ phải được treo ở vị trí danh dự, và không bao giờ ở vị trí thấp hơn các lá cờ khác, quốc kỳ không bao giờ được treo ngược trừ khi là một biểu hiện của việc treo cờ rủ.
Chúng tôi sưu tầm các thông tin về các quốc kỳ xin giới thiệu đến các bạn loạt bài về quốc kỳ các nước.

Ý Nghĩa quốc kỳ và quốc huy Nước Việt Nam hiện nay

Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đại diện cho nước Việt Nam thống nhất....

Ý nghĩa quốc kỳ quốc huy Việt Nam

Xin giới thiệu các bạn bài viết sưu tầm và giải thích ý nghĩa qua...