Với bố cục của website xây dựng bao gồm:

  • Slide hình ảnh
  • Giới thiệu công ty
  • Năng lực doanh nghiệp
  • Dự án thực hiện
  • Tin tức cập nhật
  • Liên hệ hợp tác

Với mẫu website xây dựng này bố cục như trên cùng với nhu cầu riêng của công ty XiYuan đưa ra chúng tôi đã khảo sát và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng trong đó mẫu website được đánh giá cao nhất và là  yếu tốt quan trọng trong bộ nhận diện thương hiệu này

Trang tin tức xiyuan
Trang tin tức xiyuan

Trang liên hệ xiyuan

Trang liên hệ xiyuan