Tag Archives: công nghệ thông tin

Bác sĩ đạt giải thưởng công nghệ ứng dụng trong y tế

Đề tài của BS Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lắk đạt giải thưởng cao về Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2017 vừa trao giải giữa tháng 5/2018 vừa qua. Giải thưởng do Tổng liên đoàn lao động Việt nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ […]