Bác sĩ đạt giải thưởng công nghệ ứng dụng trong y tế

Đề tài của BS Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lắk đạt giải thưởng cao về Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2017 vừa trao giải giữa tháng 5/2018 vừa qua. Giải thưởng do Tổng liên đoàn lao động Việt nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học & Công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật VN tổ chức. BS Long trong hội thảo giới thiệu về phần mềm những ngày đầu đi vào nghiên cứu. Năm nay, giải WIPO về lĩnh vực phần mềm không…