Tag Archives: google

Lịch sử “tiến hóa” của logo Google

Google đã chính thức đổi logo mới với font chữ hiện đại, dễ nhìn hơn....