Tag Archives: thiết kế logo chuyên gnhieepj

5 lợi ích của việc có một logo chuyên nghiệp

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ấn tượng ở những giây đầu tiên rất quan...

Lịch sử “tiến hóa” của logo Google

Google đã chính thức đổi logo mới với font chữ hiện đại, dễ nhìn hơn....