6 bước để có một logo ưng ý

logo La Fairy Sails Cruises

6 bước để có một logo ưng ý Logo là gì? Logo là biểu tượng là linh hồn của toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp. Logo còn được coi là hình ảnh hữu hiệu trong việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó để phân biệt với thương hiệu cạnh tranh doanh nghiệp sử dụng các dấu hiệu nhận dạng thương hiệu. Logo được…