Lưu trữ thẻ: logo bắc ninh

Phần lớn nhận diện sai logo Quả táo. Tại sao?

 Các nhà khoa học Mỹ đã đề nghị 85 người chọn logo chính xác của...

Người phát ngôn cho trang web. Một phong cách website hiện đại.

Sự thân thiện, hình ảnh màu sắc hài hòa, sáng tạo trong phong cách.v.v…, luôn...

0912485468