Lưu trữ thẻ: nhận diện khuon mặt của facebook

Facebook lần đầu áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên ứng dụng Facebook

Hôm nay đang lướt Face Book thì nhận được thông báo  nội dung như hình ...