Covid-19: thêm nhiều việc cần làm để xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp trên internet

COVID-19: THÊM NHIỀU VIỆC CẦN LÀM ĐỂ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ NGHỀ NGHIỆP QUA MẠNG Mặc dù Việt Nam đã bước qua giai đoạn giãn cách toàn xã hội, nhưng những biến động kinh tế – xã hội do dịch COVID-19 gây ra chính là một lời cảnh báo: đã đến lúc xây dựng mạng lưới liên hệ trong thế giới ảo (networking ảo) rồi. Biến giai đoạn dịch bệnh thành cơ hội hay thách thức – là sự lựa chọn của bạn. Nhớ lại thời điểm cách ly toàn xã hội: mất kết nối trực tiếp với mọi…