Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat trực tiếp cho chúng tôi
Gọi ngay

50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – phần 2

Nestle

Nestle

 Playboy

Playboy

Amazon

Amazon

 Ikea

Ikea

 Instagram

Instagram

 Dell

Dell

 Shell

Shell

Microsoft

Microsoft

Mazda

Mazda

Canon

Canon

 Google

Google

 Coca Cola

Coca Cola

 Pepsi

Pepsi

 Ford

Ford

 Ge Healthcare

Ge Healthcare

Visa

Visa

 Walt Disney

Walt Disney

Adidas

Adidas

Nissan

Nissan

Xem tiếp: 50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – phần 2 –  50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – Phần 3

chung tay chống covid 19

Bài viết liên quan