Sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp dẫn đến sự bùng nổ nhanh mạnh của các công ty về sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử  công nghiệp. Trong đó có công ty Ethertronics Vina. Với điều kiện phát triển và tăng trưởng nhanh công ty Ethertronics đã quyết định mở rộng sản xuất và xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Vân Trung Bắc Giang.

Với bộ nhận diện thương hiệu đồng nhất từ các  chi nhánh trên toàn thế giới  bộ nhận diện của Ethertronics đem lại sự đặc biệt. Với việc mở rộng sản xuất cùng với đó là các hạng mục thi công cũng như xây dựng không gian làm việc hieeuj quả chuyên nghiệp. IPTIME đã hỗ trợ công ty Ethertronics

Với hạng mục thi công bảng biển cho công ty Ethertronics IPTIME được làm việc với đối tác chuyên nghiệp và tận tâm.