Thiết kế thi công lắp đặt bảng biển công ty, Backdrop công ty DCCK Việt Nam