MÀU SẮC TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Màu Sắc trong thiết kế Thương Hiệu vô cùng quan trọng.

Các công ty nổi tiếng thế giới đều có màu sắc đặc trưng cho thương hiệu của mình.

Dưới đây là bài phân tích về màu sắc ảnh hưởng như thế nào tới hành vi người tiêu dùng

Màu sắc trong thiết kế thương hiệu
Màu sắc trong thiết kế thương hiệu

 

Màu sắc trong thiết kế thương hiệu
Màu sắc trong thiết kế thương hiệu

 

Màu sắc trong thiết kế thương hiệu
Màu sắc trong thiết kế thương hiệu
Màu sắc trong thiết kế thương hiệu
Màu sắc trong thiết kế thương hiệu