Lưu trữ thẻ: cuộc thi thiết kế

Những cuộc thi thiết kế logo bộ nhận diện thương hiệu cho các sự kiện

Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Bỉ...