Lưu trữ thẻ: dùng danh thiếp

Lợi ích của làm danh thiếp bài bản khi thiết lập quan hệ với khách hàng

Danh thiếp (name card hay card visit) là một công cụ quan trọng trong kinh...

0912485468