Tag Archives: kỹ thuật bế khung

Bế là gì? thuật ngữ trong in ấn hiện nay

Công đoạn bế trong in ấn là công đoạn rất quan trọng khi giúp tạo hình và khối của sản phẩm sau in ấn. Bế là công việc gì trong in ấn? Bế là cách dập giấy theo hình thù đã được thiết kế để hoàn tất quá trình tạo thành sản phẩm. Một khuôn […]