50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – phần 3

Thời gian đọc bài viết: 4 phút

Một số mẫu logo khi nhìn lại bạn khó mà nhận ra nó đã từng là một trong những thương hiệu gây ấn tượng mạnh mẽ hay là một trong những thương hiệu được quan tâm . Vậy logo này có lịch sử ra sao lịch sử logo được xác định bằng thời gian nó tồn tại quãng thời gian thăng trầm thành công thất  bại hay những cơ hội thách thức của nó đối với thương hiệu.

Các mẫu logo nổi tiếng và lịch sử của nó

 Lay's

Lay’s

Kodak

Kodak

Samsung

Samsung

Heineken

Heineken

Burger King

Burger King

British Airways

British Airways

Có những thay đổi logo tạo nên lịch sử và giúp doanh nghiệp thay đổi tình hình phát triển nhanh chóng

Pampers

Pampers

 P&G

P&G

Xerox

Xerox

IBM

IBM

Eskimo

Eskimo

Adobe Systems

Adobe Systems

 Walmart

Walmart

RCA

RCA

At&t

At&t

Volkswagen

Volkswagen

 Nokia

Nokia

Twitter

Twitter

 Fedex

Fedex

 Audi

Audi

Xem tiếp: 50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – phần 2 –  50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – Phần 2

chung tay chống covid 19

Bài viết liên quan