Nội dung profile công ty cần những thông tin gì?

Thời gian đọc bài viết: 7 phút

Bạn đang có ý định thiết kế profile công ty? Bạn đang phân vân không biết những nội dung profile công ty nào cần cung cấp cho công ty thiết kế. Bài viết này sẽ giúp bạn dễ hình dung nhất về nội dung của một cuốn profile chuẩn cho công ty.

Profile Hải Đăng do IPtime thiết kế

Nội dung một quyển thiết kế profile hoàn chỉnh

 1. Bìa đầu quyển thiết kế profile
 • Logo
 • Tên giao dịch của công ty
 • Slogan hoặc Tiêu chí hay Khẩu hiệu thường sử dụng trong công ty
 • Có thể có hình ảnh tượng trưng cho ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của công ty
 1. Trang thứ 2 – 3 quyển thiết kế profile
 • Phụ lục
 • Thư ngỏ giới thiệu công ty.
 • Kết hợp những hình ảnh minh họa trang trí hay ảnh tư liệu có thực của công ty
 1. Trang thứ 4 – 5 quyển thiết kế profile
 • Tầm nhìn và Sứ mệnh, phương châm hoạt động, giá trị cốt lõi.
 • Hình ảnh minh họa trang trí đi kèm
 1. Trang thứ 6 – 7 quyển thiết kế profile
 • Giới thiệu chung về công ty
 • Ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động
 • Sơ đồ tổ chức – bộ máy quản trị điều hành, nhân sự chủ chốt
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 1. Trang thứ 7 – 8 quyển thiết kế profile
 • Chi tiết về từng lĩnh vực ngành nghề hoạt động, dịch vụ cung cấp đang trọng tâm phát triển.
 • Những dịch vụ, sản phẩm chủ đạo cung cấp.
 • Hình ảnh minh họa thực tế về sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh nếu có.
 1. Trang thứ 9 – 10 quyển thiết kế profile
 • Cam kết chung, cam kết hành động với khách hàng, đối tác, nhân viên trong thời gian tới.
 1. Trang tiếp thep của quyển thiết kế profile
 • Những dự án tiêu biểu đã hoàn thành mang ý nghĩa quan trọng
 • Giới thiệu tổng quan, liệt kê toàn bộ các dự án, công trình đã được thực hiện
 • Hình ảnh minh họa, trang trí phối hợp
 1. Bìa cuối quyển thiết kế profile
 • Nhắc lại Logo
 • Thông tin liên lạc của công ty.
 • Có thể kết hợp các hình ảnh khái quát tượng trưng cho sự phát triển

Trên đây là cơ bản nội dung cần để có được một cuốn profile công ty hoàn chỉnh. Ngoài ra, tùy theo lĩnh vực hoạt động mà nội dung đưa vào sẽ thay đổi sao cho phù hợp nhất.

chung tay chống covid 19

Bài viết liên quan

Comments are closed.