Cơ quan nào sẽ xử lý vi phạm bản quyền

Thời gian đọc bài viết: 7 phút

Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của tòa án. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Uỷ ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Với việc doanh nghiệp bạn có thiết kế logo bộ nhận diện thương hiệu

chung tay chống covid 19

Bài viết liên quan