Công ty Hoàng An với nhiều năm kinh nghiệm trong nhập và phân phối các sản phẩm liên quan tới văn phòng phẩm thiết bị bảo hộ lại động vật dụng trong ngành  điện tử. Và nhiều sản phẩm khác. Với xu hướng công nghệ thông tin cùng việc đầu tư nghiêm túc hơn và bài bản hơn cho thương hiệu doanh nghiệp cùng sự phát triển hơn nữa của công ty. Hoàng An đã nhận  được sự tư vấn cũng như hỗ trợ của IPTIME về thiết kế xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm hỗ trợ, hạng mục cần đầu tư để đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn

Trong đó các hạng mục ấn phẩm như:

  • Mẫu thiết kế logo nhận diện  thương hiệu
  • Mẫu card visit chuyên nghiệp dành cho giám đốc và nhân viên kinh doanh
  • Mẫu phong bì thư phục vụ nhu cầu gửi nhận hàng hóa văn bản…
  • Mẫu website tại địa chỉ hoanganbacninh.vn