Mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu, cửa hàng Home Mart Bắc Ninh. Được đầu tư với hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng tiện lợi phủ sóng trong khu vực Bắc Ninh. Đơn vị còn nhiều yêu cầu khác và cũng được chúng tôi triển khai với bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp nhất quán.