• Dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế in ấn card visit
  • Hạng mục Thiết kế thương hiệu, nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, thiết kế card visit
  • Khách hàng Cửa hàng HomeMart
  • Năm 2019
  • Website https://iptime.com.vn

Mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu, cửa hàng Homemart Bắc Ninh

Mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu, cửa hàng Home Mart Bắc Ninh. Được đầu tư với hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng tiện lợi phủ sóng trong khu vực Bắc Ninh. Đơn vị còn nhiều yêu cầu khác và cũng được chúng tôi triển khai với bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp nhất quán.