Cẩm nang nhận diện thương hiệu

Thời gian đọc bài viết: 6 phút

Khi đã có bộ nhận diện thương hiệu rồi việc triển khai các hạng mục trong bộ nhận diện vào thực tế nhiều đơn vị chưa nắm rõ hoặc việc triển khai theo lộ trình từng hạng mục một do quá trình trao đổi và triển khai không nhất quán có thể dẫn đến các hạng mục không được thực hiện chính xác.

Việc hiệu chỉnh, bổ sung phiên bản “Cẩm nang Nhận diện thương hiệu là một bước tiến trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu.

Trong quá trình áp dụng vào thực tế bộ nhận diện thương hiệu sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cũng như dễ dàng hơn. Sau khi đánh giá ưu và nhược điểm của từng hạng mục. Các đơn vị triển khai tiếp tục hiệu chỉnh và xây dựng một quy chuẩn mang đậm dấu ấn thương hiệu  mà vẫn gần gũi với khách hàng. Việc biên soạn cẩm nang nhận diện thương hiệu còn giúp cho đơn vị công ty dễ dàng cập nhật và hiệu chỉnh cho phù hợp với từng hạng mục được triển khai sát thực tế nhất và đem lại hiệu quả tốt nhất.

Cẩm nang nhận diện thương hiệu

Bộ cẩm nang nhận diện thương hiệu gồm nhiều phần khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc thương hiệu cũng như đặc thù từng sản phẩm dịch vụ của mỗi đơn vị sẽ bao gồm các phần như:

  • Logo và hệ quy chuẩn
  • Bộ nhận diện văn phòng
  • Bộ nhận diện sản phẩm
  • nhận diện quầy hàng, điểm bán hàng
  • Bộ ấn chỉ
  • Các văn bản mẫu form liên hệ cũng như
  • Bộ tài liệu truyền thông

Đây là bộ cẩm nang chính thức về cách thức, tiêu chí thể hiện thương hiệu trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh, quảng cáo,tiếp thị, vì cộng đồng… Việc này được hoàn thiện ngay sau khi việc thiết kế giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình triển khai các ấn phẩm hạng mục vào thực tế.

Nhằm đảm bảo sự đồng nhất về hình ảnh thương hiệu, các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, các dịch vụ tư vấn thương hiệu… đề phải tuân thủ các quy định và  hướng dẫn về cách thể hiện thương hiệu được nêu trong bộ “Cẩm nang nhận diện thương hiệu mà đơn vị thiết kế đã tư vấn và khuyên dùng.”

Tham khảo mẫu cẩm nang thương hiệu của ngân hàng BIDV: BIDV_Guideline.pdf

chung tay chống covid 19

Bài viết liên quan