Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết như vậy khi chia sẻ với báo giới.

Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò kép vừa là Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Với trách nhiệm mới là thành viên của HĐBA LHQ, đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của Việt Nam; đồng thời cũng nâng vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp vào các vấn đề lớn trên thế giới, vấn đề toàn cầu.