• Dự án Thiết kế nhân diện thương hiệu hàng Nhật Nhập Khẩu
  • Hạng mục thiết kế logo thương hiệu, thiết kế card visit, phong bì thư, website giới thiệu dịch vụ
  • Khách hàng Shop hàng Nhật nội địa
  • Năm 2018
  • Website https://iptime.com.vn

Thiết kế danh thiếp thương hiệu hàng Nhật nhập khẩu – Wings