• Dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty
  • Hạng mục Thiết kế logo, thiết kế card visit, thiết kế thương hiệu doanh nghiệp
  • Đơn vị Công ty ATZ
  • Năm 2018
  • Website https://iptime.com.vn

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp ATZ là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ