• Dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty
  • Hạng mục Thiết kế logo, thiết kế card visit, thiết kế thương hiệu doanh nghiệp
  • Đơn vị Công ty ATZ
  • Năm 2018
  • Website https://iptime.com.vn

Thiết kế mẫ card visit nhận diện thương hiệu ATZ

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp ATZ là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ