• Dự án Thiết kế nhân diện thương hiệu công ty tiếp vận PYK Logistics
  • Hạng mục thiết kế logo thương hiệu, thiết kế card visit, phong bì thư, website giới thiệu dịch vụ
  • Khách hàng Công ty Protec Vina
  • Năm 2018
  • Website https://iptime.com.vn

Thiết kế mẫu card visit công ty Protec Vina

Công ty Protec Vina là một công ty mới thành lập với mục tiêu xây dựng một hệ thống đào tạo cung cấp nhân lực cho các công ty tại các khu công nghiệp. Với chất lượng và số lượng ổn định đảm bảo nâng cao chất lượng cũng như số lượng công nhân cung cấp cho các công ty.

Thiết kế mẫu card visit công ty Protec Vina là một trong những dự án ngắn hạn của công ty IPTIME cùng với việc tư vấn triển khai nhận diện thương  hiệu doanh nghiệp mới Công ty Protec Vina đang cố gắng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp từng bước lớn mạnh . Đồng hành cùng Protec Vina  – Iptime chúng tôi tự hào và cùng chung sức hỗ trợ công ty nâng cao năng lực cạnh tranh với những hạng mục nhận diện thương  hiệu chuyên nghiệp trong đó kể đến là bộ card visit chuyên nghiệp.

Công ty Protec Vina hiện là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các đối tác Hàn Quốc, tại các khu công nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh.