• Dự án Thiết kế logo nhận diện thương hiệu doanh nghiệp. Thiết kế logo bộ nhận diện thương hiệu uy tín chất lượng
  • Hạng mục: Taif thieets kee sbooj carrd vissit, làm mới hạng mục thương hiệu
  • Đơn vị: Công ty thang máy Bảo Minh
  • Năm 2019
  • Website https://iptime.com.vn

Thiết kế mẫu card visit mới cho công ty thang máy Bảo Minh