50 Logo với lịch sử thay đổi của nó

Thời gian đọc bài viết: 7 phút

Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và những doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Ngoài cải tiến chất lượng sản phẩm, ngay cả logo của các thương hiệu nổi tiếng cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu thời đại.

Bored Panda

Bored Panda

Apple

Apple

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

 Snapchat

Snapchat

Kentucky Fried Chicken

Kentucky Fried Chicken

Xem thêm:

Lego

Lego

 MTV

MTV

Starbucks

Starbucks

Nintendo

Nintendo

 Mcdonald's

Mcdonald’s

 Discovery Channel

Discovery Channel

 

 

Xem tiếp: 50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – phần 2 –  50 Logo với lịch sử thay đổi của nó – Phần 3

chung tay chống covid 19

Bài viết liên quan

Comments are closed.