Nhìn lại doanh nghiệp Bắc Ninh Quý I/2016: “cứ 1 MỚI vào thì 1 RA đi”

Thời gian đọc bài viết: 5 phút

“Cứ 1 doanh nghiệp MỚI vào thì 1 RA đi”

Cũng theo số liệu của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 29/2/2016, toàn tỉnh có 6.637 doanh nghiệp độc lập và 558 chi nhánh đang hoạt động (số còn lại thuộc diện đã đăng ký nhưng chưa hoạt động hoặc đang trong tình trạng khác).

 Trong 2 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh Bắc Ninh có 81 doanh nghiệp đã đóng cửa mã số thuế và có 109 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh. Tổng cộng là 190 doanh nghiệp, như vậy con số này tương đương như số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong cùng thời gian trên.
 Lũy kế đến hết tháng 2, toàn tỉnh Bắc Ninh có 895 doanh nghiệp giải thể và 95 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động.
chung tay chống covid 19

Bài viết liên quan