Với sự phát triển không ngừng cũng như là một thương hiệu mới tham gia vào thị trường dịch vụ sản phẩm cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà sạch vệ sinh công nghiệp cũng như các dịch vụ liên quan. Công ty Minh Quân đã nhận thức và bước đầu tạo dựng thương hiệu của mình bằng chất lượng dịch vụ đồng thời không thể thiếu đó là bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh doanh nghiệp.

Với những yêu cầu và thách thức đặt ra IPTIME đã cùng Minh Quân trao đổi bàn bạc và đi đến những phương án cuối cùng cho mẫu logo đặc trưng với thương hiệu Minh Quân  đồng thời hoàn thiện các hạng mục liên quan trong bộ nhận  diện thương hiệu gắn với thương hiệu vệ sinh nhà sạch Minh Quân.