Công ty TNHH Da All Vina tại KCN Quế Võ 1 100%Vốn đầu tư nước Hàn Quốc, chuyên sản xuất lĩnh vực linh kiện điện thoại điện tử
– Công nhân ngồi làm việc theo line sản xuất lắp ráp các mặt hàng linh kiện điện thoại điện tử.

Hạng mục thi công dán xe tải logo nhận diện  thương hiệu Da all vina

Hạng mục thẻ tên nhân viên