Shinhan Networks là một công ty chuyên sản xuất các thiết bị quang dẫn các thiết bị liên quan đến mạng cáp quang như dây nhảy, đầu mở rộng cáp quang thiết bị đấu nối  mở rộng đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường. Công ty Mẹ là một công ty tại hàn Quốc. Tại chi nhánh Việt Nam với thị trường lớn công ty đặt văn phòng tại Thuận Thành Bắc Ninh sản xuất và kinh doanh.