Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập để kết nối các thương hiệu các công ty lại với nhau tạo điều kiện kết nối hỗ trợ nhau cùng phát triển. Với phương châm mục tiêu rõ ràng cùng ý tưởng hợp thời đông đảo doanh nghiệp đã cùng nhau gia nhập tham gia và hỗ trợ nhau.

Để khẳng định mục tiêu cũng như xây dựng hội bài bản và chuyên nghiệp hội cần có hình ảnh thương hiệu đặc trưng nhận diện đó được IPTIME hỗ trợ thiết kế lên ý tưởng.

Logo thương hiệu

Mẫu thiệp mời

Thiết kế banner